Per motius d'actualització tecnològica i mitigació de potencials riscos de ciberseguretat, este servei d'accés al correu via web (webmail.gva.es) ha deixat d'estar operatiu.
Es podrà seguir accedint als comptes de correu utilitzant programes o clients de correu electrònic (tipus POP3 o IMAP).
Informació de cóm configurar Outlook per accedir a la bústia, mitjançant IMAP, en els següents enllaços:
Manual en valencià

Por motivos de actualización tecnológica y mitigación de potenciales riesgos de ciberseguridad, este servicio de acceso al correo vía web (webmail.gva.es) ha dejado de estar operativo.
Se podrá seguir accediendo a las cuentas de correo utilizando programas o clientes de correo electrónico (tipo POP3 o IMAP).
Información de cómo configurar Outlook para acceder al buzón, mediante IMAP, en los siguientes enlaces:
Manual en castellano